čtvrtek
11. března 2010
20:00 hod.

KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO LIBEREC

Ve hře Jáma a divadlo. Adolf Hitler, T. G. Masaryk, Bouše, Brůžek a jiné osobnosti 1. poloviny 20. stoleti v krátké a úderné mozaice se zpěvy, tanci a střílením na začátku.