středa
17. března 2010
19:00 hod.

LÁSKA A PARTNERSTVÍ Z POHLEDU BUDDHISMU

Pořádá Buddhismus Diamantové cesty. Přednáší cestující učitelka Petra Jarošová