neděle
4. dubna 2010
20:00 hod.

PEČENÍ BERÁNKŮ

A to speciálních rampáckých tekutých. Na velkém baru.