pátek
30. dubna 2010
18:00 hod.

KDO PŔILETÍ NA KOŠTĚTI

Bude odměněn. Na velkém baru.