sobota
22. května 2010
13:00 hod.

ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ - JIZERKA - RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.

Astronomické odpoledne pro veřejnost, tentokrát na Jizerce. Ukázky dalekohledů, denní i noční pozorování, přednášky a další zajímavý program.

Astronomický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci se SUNDISK s.r.o. zvou všechny příznivce astronomie v sobotu 22. 5. 2010 od 13 hod na rodinné odpoledne a večer na Jizerce. Připraven je zajímavý program, jako pozorování dalekohledy nebo přednáška a beseda s RNDr. Jiřím GRYGAREM, CSc.

PROGRAM PŘEDNÁŠEK A POZOROVÁNÍ:

od 13.00 pozorování Slunce

13.30 – zahájení – Pavel Suchan, AsÚ AV ČR v.v.i.

14.00 – Jizerská oblast tmavé oblohy – Mgr. Martin Gembec

15.00 – Pohledy do nebe – RNDr. Jiří Grygar, CSc., FZÚ AV ČR v.v.i.

18.00 – Astrofotografie amatérskými prostředky – Ing. Martin Myslivec

21.00 – pozorování těles Sluneční soustavy (Měsíc, Venuše, Mars, Saturn)

23.00 – pozorování objektů vzdáleného vesmíru (mlhoviny, galaxie, hvězdokupy)

Pozn.: Pozorování Slunce i večerní pozorování je vázáno na příznivé počasí, resp. bezoblačnou oblohu.

Další program: výstava astrofotografií, ukázky techniky a hvězdářských dalekohledů, pozorování pozemních objektů, naučná stezka, program pro děti, občerstvení.

Osada Jizerka - Sklárna - 22. 5. 2010 - VSTUP ZDARMA

Info k dopravě: Do osady Jizerka je zakázán vjezd motorových vozidel bez zvláštního povolení. Pod Bukovcem (na Mořině) je sběrné parkoviště, ze kterého se k budově Sklárny dostanete červeně a modře značenou turistickou trasou (po silnici) po cca 700 m.