čtvrtek
10. června 2010
20:00 hod.

KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO

ve hře Šlus aneb konec divadelní sezóny. A je to...