sobota
19. června 2010
21:00 hod.

HOREČKA SOBOTNÍ NOCI

Na konec školního roku je tu tradiční videopárty Petra Vobořila.