pondělí
21. ÄŤervna 2010
18:00 hod.

ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ

Novinky z astronomie, zajímavosti a úkazy na prázdninové obloze..