úterý
21. září 2010
20:00 hod.

RAFTING NA ZAMBEZI

Pavel Štýbr promítne diáky a DVD a popovídá o cestě přes Namibii , Kapské Město, splutí Cunene River a Zambezi River

Forward,please*/and/*quot; řekl náš černý kormidelník Simon. Po několika záběrech dodal :*/and/*quot;Faster, faster*/and/*quot;. Ale to už nás proud hnal proti vysoké stěně vody, přes tu se raft přehoupl, za ni druhá o něco vyšší a za ní se proud tříští o skalisko velikosti rodinného domku. */and/*quot;Back left*/and/*quot; a vzápětí */and/*quot;All forward*/and/*quot; udílel pokyny Simon. Skalisko jsme minuli po levé straně.

*/and/*quot;G*/and/*apos;t doowwwwn*/and/*quot; protáhl Simon zezadu. Vrhli jsme se dovnitř raftu a chytli se popruhů, kterými byl připoután náklad. To už raft padal do obrovské diry */and/*quot;Devil*/and/*apos;s Toilet Bowl*/and/*quot;, do níž, jako do každé správné záchodové mísy, se valila voda ze všech stran. V mžiku zatemovala raft i s námi pod hladinu. Zdálo se nám, že trvá nekonečně dlouho, než v provzdušněné, bublinkaté vodě naložený raft vystoupal zpět k hladině a Simon zavelel : */and/*quot;Forward*/and/*quot;. Silný proud nás doslova prostřelil obrovským vodním válcem a vyhnal na vysokou vlnu. Přes tu se raft přehoupl, za ní ještě jedna a pak ještě několik už menších zhoupnutí a vjiždíme do klidné laguny.

Zdvíháme pádla nad hlavu a řveme :*/and/*quot; We love you, Zambezi ! */and/*quot;