středa
13. října 2010
19:00 hod.

FOTODÍLNA PRO KAŽDÉHO

Téma: Domácí ateliér – práce s umělým světlem. Vede Filip Novák.