úterý
2. listopadu 2010
20:00 hod.

EXTRÉMNÍ DIVOKÁ VODA

Promítáním filmu Dream Result, zachycující sjezd zatím nejvyššího 56,7 m vodopádu Palouse a dalších filmů především z kontinentální Evropy provází Honza Kolář.