sobota
25. prosince 2010
20:00 hod.

VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ

Popovídat si, ale i sledovat filmíky nejen vánoční - ve vinárně.