středa
26. ledna 2011
19:00 hod.

UNITED COLOURS OF MŠENO

Projekt na podporu jednotné architektonické koncepce - veřejná debata o nové podobě panoramatu nad přehradou po chystaném zateplování panelových domů. Hosty večera budou nejen architekti, urbanisté, krajináři a jablonečtí patrioti, ale také zástupci města a dalších institucí.

Celá diskuze by měla trvat max hodinu a půl, příspěvky jednotlivých hostů budou časově omezené. Na konci pořadu bude prostor vyhrazený pro dotazy a následnou volnou debatu.

Pozváni jsou zástupci regionálních médií.

Večerem bude provázet Ing. Petr Vogel - předseda neziskové organizace „Česká rada pro šetrné budovy“

Úvod: Ing. Jan Antonín - popis záměru akce a jejich organizátorů

Patronace: p. Petr Vobořil - místostarosta - záštita celé akce - vyjádření postoje města, význam panoramatu pro Jablonec, informace ohledně architektonické soutěže

Ing. Libor Jakoubek - ředitel odboru rozvoje

Vylosování výherce výtvarné soutěže:

Estetický pohled: Jablonečtí fotografové - ukázky prací, co je na mšenské scenérii přitahuje

Krajina: Ing. Dana Karmazínová - oddělení ochrany přírody a krajiny - sídliště Mšeno a krajinný ráz

Urbanismus: specifika, hodnoty, původní záměr

Architektura: názory místních architektů a teoretiků - Mgr. Jiří Křížek, Ing. arch. Josef Faltejsek, Ing. arch. Vlček, Ing. arch. Jiří Tauš, MgA. Jakub Chuchlík, Ing. arch. Zuzana Janoušková, Ing. arch. Jana Kučerová, Ing. Tomáš Krupa, Ing. Jana Menšíková a další

Stavební fyzika, projekční část: Ing. Petr Kotek, PhD. - odborník v oblasti tepelné techniky a prostředí budov - optimalizace zateplení panelových domů, nejčastější konstrukční problémy, otázka vnitřního prostředí budov, možnosti financování . Ing. Petr Morávek, CSc.

Vlastníci a správci objektů:

Legislativa: Ing. Michaela Smrčková - oddělení územního plánování - možnosti regulace architektonického pojetí sídliště Mšeno

Závěr: návrh konkrétního postupu

Další hosté: Václav Vostřák, Mgr. Jan Strnad, Otokar Simm a další . . .

Dotazy na zúčastněné

Volná diskuze