neděle
20. února 2011
16:00 hod.

DĚTSKÝ KARNEVÁLEK

V maskách, s tancem, soutěžemi. Pro děti od 2 let.