pondělí
21. února 2011
18:00 hod.

ASTRONOMICKÉ SETKÁNÍ

aneb co lze vidět za mrazivé noci pod hvězdnou oblohou.