úterý
15. března 2011
17:30 hod.

Vše pro dobro světa a Nošovic

Vít Klusák, Česká republika, 82 min.Z nabídky festivalu dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT 2011.

Výstavbu automobilky Hyundai v severomoravských Nošovicích provázely konflikty, vyhrocené emoce a zvýšený zájem médií. Vykupování zemědělské půdy a pozemků vedlo ve vesnici až k výhružkám těm majitelům, kteří se své půdy vzdát nechtěli. Nakonec však ustoupili a na zelené louce tak vyrostlo průmyslové monstrum s vlastním fotbalovým hřištěm a obřím parkovištěm. Režisér Vít Klusák se do vsi vypravil tři roky po otevření továrny. Snaží se zjistit, jak se obyvatelé vesnice s nastalou situací vypořádali. Někteří z nich se stále snaží upozornit na to, jak museli pod nátlakem prodat své pozemky. Pro jiné je to uzavřená kapitola, byť ještě stále citlivá. Lidé z okolí našli v továrně práci, jež však vůbec není jednoduchá. Zaměstnanci mají svá čísla – čím nižší, tím méně jsou v hierarchii firmy důležití. Při vstupním ceremoniálu musí zpívat korejskou píseň a ti z nich, kteří si stěžují na špatné pracovní podmínky, dostanou záhy výpověď. Na nových polích kolem automobilky dál roste proslulé nošovické zelí a majitel zelárny si stýská nad tím, jak dlouho bude trvat zúrodnění země. Přinesla Nošovickým korejská investice štěstí?