neděle
17. dubna 2011
17:00 hod.

PTÁK ŽAL

Loutkové představení malým pro radost a velkým k zamyšlení. Pro děti od 3 zahrají Rudolf Krause a Pavlína Kordová.

Renesanční pohádka na motivy Vojtěcha Martínka o krásné princezně Isabel a její cestě za pravým štěstím.

V jedné zemi žila princezna, krásná půvabná, ale velmi pyšná a rozmařilá.

S chudým člověkem neměla slitování. Sedávala v zámku v krásné světnici a dívala se dolů do ulice, kudy lidé procházeli. Ale museli to být jen lidé bohatí, veselí a pěkně ustrojení. Až jednou ....