úterý
17. května 2011
19:00 hod.

ZEMĚPIS KORUPCE

Veřejná debata s hosty Jana Šolce - předsedou Krajské hospodářské komory Vladimírem Opatrným a

jabloneckým starostou Petrem Beitlem. Souvisí podstata korupce s kapitalizmem? Je zdůvodnitelná tzv. přijatelná míra korupce? Proč nechrání stát občany před formou akcií v listinné podobě?