úterý
14. června 2011
20:00 hod.

KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO

ve hře Šlus aneb konec sezóny.