úterý
27. září 2011
20:00 hod.

Z MÝCH TOULEK JIZERSKÝMI HORAMI

Hovory Na Rampě s jabloneckým rodákem, velkým znalcem Jizerek, autorem vlastivědných článků , spoluautorem mnoha knih s regionální tematikou a vysokohorských příruček, překladatelem, horolezcem OTOKAREM SIMMEM.