čtvrtek
6. října 2011
19:00 hod.

O SKLE

Hovory Na Rampě o skle povedou výtvarníci Zdeněk Lhotský, Oldřich Plíva , Martin Hlubuček a kurátor sbírek Severočeského muzea v Liberci Oldřich Palata.

Zdeněk Lhotský je výtvarník, muzikant a k tomu ještě železnobrodský radní. Tento zakládající člen výtvarné skupiny Tvrdohlaví absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u profesora Stanislava Libenského a od roku 1994 je majitelem Studia tavené skleněné plastiky v Pelechově u Železného Brodu.„Je autorem designu všech nádob, vyráběných pod značkou Lhotský: tavených mis, fúzovaných lehaných talířů a umyvadel. Za tuto kolekci obdržel roku 1997 Bavorskou státní cenu za design,“ uvádí umělcův web
www.lhotsky.cz
. Jeho umělecká práce se soustředí na sklářský design, tavené skleněné plastiky, vitráže, kresby, grafiky, kovové plastiky i realizace do architektury. Spolupracoval například s Čestmírem Suškou, Jaroslavem Rónou či světoznámou sklářskou dvojicí Stanislav Libenský - Jaroslava Brychtová.

Letos pětašedesátiletý český sklářský výtvarník Oldřich Plíva vytváří geometrická tělesa; pracuje s precizně broušenými tvary z čirého i barevného skla. Vystavoval na dlouhé řadě výstav v České republice i v zahraničí, jeho díla jsou zastoupena v mnoha významných veřejných a soukromých sbírkách. V kontextu sklářské umělecké tvorby představuje zcela solitérní a vyhraněný přístup v pojetí autorského skla. Filozofický obsah, úsporné pojetí tvaru, promyšlená práce se strukturou povrchů a zřetelná nenápadnost jsou společnými jmenovateli všech jeho skleněných plastik.

Martin Hlubuček je nejmladší z trojlístku umělců, narodil se roku 1974. Jeho práce jsou názorným příkladem často volné hranice mezi designovou a originální uměleckou tvorbou. „Ačkoliv je nepochybně možné použít skleněné nádoby i účelově, překračují výrazně hranici funkčnosti směrem k předmětu v poloze uměleckého objektu. Svým charakterem tajemného, „oltářního“ předmětu mohou vstoupit do architektonického prostoru interiéru ne jako doplňky, ale jako zásadní elementy, soustřeďující k sobě pozornost a vytvářející atmosféru místa,“ popisují jeho dílo stránky Centra současného umění.

Svým poutavým a vždy fundovaným vystoupením výtvarníky slovem doprovodí Oldřich Palata, historik umění, kurátor sbírek Severočeského muzea v Liberci, externí pedagog na Katedře designu při textilní fakultě Technické univerzitě v Liberci.