čtvrtek
20. října 2011
20:00 hod.

KAČNA JAMA

Letošní mezinárodní expedici speleologů do dosud člověkem nedotčených zemských hlubin více než 6 km od vchodové propasti v hloubce 300m filmem a povídáním přiblíží její účastník Martin Trdla.

Jeskyně se nachází několik kilometrů západně od severoitalského Terstu a odvodňuje rozsáhlé území slovinského pobřeží do Terstského zálivu. Nebezpečí číhá na speleology v podobě náhlého deště, kdy se jeskyně okamžitě zaplní po strop vodou (až 150 m3/s) - právě tam, kde se jeskyňáři pohybovali a bivakovali.

http://www.hudy.cz/aktuality/kacna_jama_expedice.html

http://www.dragonskin.net/