neděle
20. listopadu 2011
19:00 hod.

PERU A BOLÍVIE

Fotky z jižní strany polokoule promítají a slovem provázejí Zbyněk Resl, Jindřiška Šmídová, Eva Poláková a Ivoš Šorm .