čtvrtek
15. března 2012
17:30 hod.

BUBENICKÁ DÍLNA-odpadá pro nemoc lektora

Od 17.30 začátečníci, od 19.30 pokročilí.