sobota
21. dubna 2012
20:00 hod.

Z CELÉHO SVĚTA

Sjezdy extrémních řek Equádoru , Nového Zélandu, Sumatry a Jizerek promítáním a povídáním přiblíží Honza Kolář a Honza Musil. Pak volné seskupení jabloneckých muzikantů.