středa
12. září 2012
19:00 hod.

FOTODÍLNA OPRAVDU PRO KAŽDÉHO

Úvodní setkání nového cyklu fotodílen ( 10x v tomto školním roce) pod vedením Zbyňka Cincibuse.