úterý
6. listopadu 2012
20:00 hod.

KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO

ve hře : Infračervená Karkulka aneb Markýza andělů.