úterý
11. prosince 2012
20:00 hod.

VŠECHNY SKÁLY SVĚTA

aneb obrázky z 19 let toulání světem v kontrastu s lezením v Čechách promítne lezec Tomáš „Tomajda“ Sobotka.