úterý
30. dubna 2013
20:00 hod.

KRÁTKÉ A ÚDERNÉ DIVADLO

Ve hře Šavlový tanec 007.