středa
15. května 2013
20:00 hod.

FOTODÍLNA OPRAVDU PRO KAŽDÉHO

Procházka městem II. Vede Zbyněk Cincibus (Fotoklub Balvan).