středa
19. června 2013
20:00 hod.

FOTODÍLNA OPRAVDU PRO KAŽDÉHO

Téma: Řeka Nisa. Sraz před Rampou. Vede Zbyněk Cincibus (Fotoklub Balvan).