pondělí
20. listopadu 2006
20:00 hod.

Keramický workshop

Základy točení na kruhu a modelování. Pořádá JabKO.