středa
24. února 2016
19:00 hod.

SMRT A UMÍRÁNÍ

O umírání beze strachu z pohledu buddhismu přednáší Roman Lauš.

Učitel tibetského buddhismu Roman Lauš se buddhismu věnuje již více jak 10 let. Tématem přednášky je smrt a umírání z pohledu buddhismu. Posluchači se tak seznámí s učeními, která mohou pomoci nejen buddhistům, ale všem umírajícím, jejich blízkým a každému, kdo má ze smrti strach. Přednáška se uskuteční v prostorách jabloneckého Klubu Na Rampě 1. Na závěr proběhne krátká meditace a bude vyhrazen prostor pro otázky a odpovědi.

Přednáška přiblíží všem zájemcům učení buddhismu, které využívá tendencí lidské mysli
a moderního světa. „Spousta lidí dnes upadá do dvou extrémů. Buď spoléhají úplně na sebe, pak jsou velmi silně materialističtí, nebo spoléhají příliš na nějaké mystické pravdy a na víru, a tím jsou velmi nepraktičtí,“ vysvětluje Roman Lauš s tím, že v buddhismu lze spojit jak přístup idealistický, tak i praktický.

Metody pro zvládání procesu umírání patří mezi nejvzácnější učení, která buddhismus západní kultuře nabízí. Jedná se o praktické rady, jejichž platnost potvrzují i nejnovější výzkumy zážitků blízkosti smrti. „V západní kultuře nám příprava na poslední okamžiky života velmi chybí. Smrt nebývá jeho součástí, naši blízcí často umírají v nemocnicích obklopeni profesionály. Protože nevíme, jak umírání probíhá, bojíme se s umírajícími hovořit,“ říká Lauš.

Lidé žijící v dnešní uspěchané době si stále více uvědomují, že materiální blahobyt či kariéra jsou v konečném důsledku pomíjivé a že si je s sebou ve chvíli smrti nemohou vzít. Zamýšlejí se nad trvalými hodnotami, které nelze najít nikde jinde, než v samotné mysli každého člověka. K rozpoznání toho, co se v mysli skutečně odehrává, slouží buddhistické metody, kterým dal základ historický Buddha Šákjamuni před 2550 lety. „Buddhovo učení jsou vlastně takové praktické rady od přítele, něco, co se dotýká přímo našeho života, něco, co je nám schopno pomoci každý den,“ dodává Lauš.

Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü je jedním ze tří směrů, které předal Buddha Šákjamuni. Šířil se 1500 let v Indii, pak 1000 let v Tibetu, kde vznikly čtyři hlavní školy, mezi nimi i škola Karma Kagjü, v jejímž čele stojí Karmapa, v současnosti 17. Karmapa Thinlä Thaje Dordže. V České republice je buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü první náboženskou společností buddhistů, která je registrována Ministerstvem kultury ČR.

Více informací na www.bdc.cz


5-roman2.jpeg8-plakat-roman-laus-unor-2016.jpg