úterý
5. dubna 2016
20:00 hod.

ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY

Jeden svět 2016 - festival dokumentárních filmů o lidských právech

The Swedish Theory of Love / Švédská teorie lásky / Erik Gandini, Švédsko, 2015, 80min.
Švédsko se vydává za modelový příklad sociálního státu. Za kulisami novodobého ráje na zemi se ovšem odehrává překvapivé drama. V roce 1972 přišli politici s přelomovým programem „Rodina budoucnosti“. Měl stvořit moderní společnost, kde bude důraz kladen na nezávislost každého občana, jemuž ve štěstí nesmí bránit ani vztahy k dětem, partnerům či rodičům. Po čtyřiceti letech experimentu sociálního inženýrství je Švédsko zemí zpřetrhaných rodinných vazeb. Lidé často žijí sami a sami umírají, aniž někomu chybí. Přirozenou pospolitost nahrazují uměle tvořené sociální skupiny. Šokující výpověď vyprávěná formou filmové eseje.

Host pro debatu: Mgr. Petr Wija, Ph.D.
Petr Wija ukončil v roce 2001 Filozofickou fakultu Ostravské univerzity (sociální práce a sociální politika) obhajobou diplomové práce na téma vztah lékař-pacient a spokojenost pacientů. V roce 2007 ukončil doktorské studium v programu Sociální politika a sociální práce obhajobou disertační práce na téma „Stárnutí a sociální politika: Otázky pro stárnoucí společnost“. V letech 2003 až 2010 pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí na Odboru sociálních služeb a sociálního začleňování, kde se zaměřoval na oblast sociální politiky v kontextu stárnutí populace, sociálních služeb a sociálního začleňování. Od roku 2011 spolupracuje se společností GAC spol. s r. o. Zaměřuje se na sociální, demografickou a zdravotní statistiku. Od dubna 2013 se podílí na zpracování podkladů pro aktualizaci Strategického plánu Hl. m. Prahy (oblast sociální koheze). Je členem České demografické společnosti a Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP. Spolupracuje s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK.
Je ředitelem Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE.


8-swedish3.jpg8-swedish4.jpg