středa
24. listopadu 2021
19:00 hod.

UGANDA - ZELENÁ PERLA AFRIKY

Martin Židlík, Prof.MUDr. Zdeněk Ráčil a Viktoria Židlíková o klenotu východní Afriky i jejich zdravotnickém projektu.

Nejlepší cestou jak dobře poznat zemi je žít v ní a pracovat. Od roku 2019 se opakovaně vracíme do Ugandy na několikaměsíční pobyty. Díky častým pobytům v Ugandě jsme měli příležitost ji procestovat křížem krážem. Poznat národní parky a jejich faunu i floru, horské masivy, obyvatelstvo a kmeny, které žijí po staletí stejným tradičním způsobem. Ugandu máme v srdci a chceme se o ní s vámi podělit.

V roce 2020 jsme založili nadační fond SSUUBO s cílem léčit děti postižené srpkovitou anémií. Péče o naše nemocné se odehrává na dětské HIV/AIDS klinice Jana Pavla II. provozované přes Health Initiatives Association ve venkovské oblasti Ugandy v okrese Buikwe a ve městě Buikwe, východně od hlavního města Kampala. Hlavním zaměřením kliniky je zdravotní a sociální péče o venkovské děti s HIV onemocněním, tak rozšířeným v této oblasti.

Vytvořili jsme specializovanou ambulanci pro děti se srpkovitou anémií. Zde probíhají - pravidelné klinické a laboratorní kontroly, včasná léčba všech infekcí, vakcinace proti pneumokoku, léčba krutých bolestí při tzv. "vasooclusivních krizích". Ale především jako jedni první v regionu poskytujeme léčbu hydroxyureou přípravkem, který jediný dokáže zvrátit průběh tohoto onemocnění. Naše péče a léčba, která je mnohonásobně nad možnostmi početných venkovských rodin, je poskytována bezplatně.

Více o nadačním fondu SSUUBO na stránkách www.ssuubo.cz

 
Výtěžek akce bude věnován nadačnímu fondu SSUUBO


3-plakat-jbc-jpg-1.jpg7-img-5695-2-1.jpg6-img-5362-2-1.jpg8-img-5721-2-1.jpg2-img-5606-2-1.jpg9-img-6729-2-1.jpg