středa
30. října 2013
19:00 hod.

ÚVOD DO BUDDHISMU

Veřejná přednáška cestujíciho učitele Romana Virta. Pořádá Buddhismus Diamantové cesty Liberec.

http://bdc.cz/liberec/
Na rozdíl od různých světonázorů či náboženství, konzumní způsob života nevyjímaje, nezakládá buddhismus lidské štěstí a pravdu na vnějších okolnostech, které se neustále mění, či víře v nadpozemské ráje, ale na vlastním prožitku podstaty mysli a všech jevů. Diamantová cesta (tib. dordže thegpa, skt. vadžrajána) otvírá účinné buddhistické metody modernímu světu. Pomáhá nám rozpoznat mysl jako zdroj trvalého štěstí a rozvinout naše vnitřní bohatství ku prospěchu ostatních.


6-plakat-roman-virt-a3.jpg