úterý
12. května 2015
19:00 hod.

VÁLKA A JEJÍ KONEC NA JABLONECKU

Hovory na Rampě s Ivanem Rousem (Severočeské muzeum v Liberci) vč. projekce.

Válka se Jablonecka a Liberecka  dotkla sice nepřímo, ale obrovskou silou a jako přílivová vlna nesla sebou utrpení, nesvobodu, ale i marné a nesmyslné naděje na konečné vítězství Třetí říše. Co znamenala válka pro Jablonecko a co nám zůstává do dnešních dnů, kolik bylo zbrojních podniků, co vyráběly a jak fungovaly za války? Kolik "lágrů", ať již pracovních, zajateckých, nebo koncentračních bylo v regionu? A jak vypadal konec války na Jablonecku, ale i v dalších místech na severu Čech? Osvobozovala místní pohraničí Rudá armáda? Bojovalo se? Na všechny tyto otázky známe jen neúplné odpovědi, ale i z malých střípků je možné si vytvořit rámcovou představu o létech 1939 až 1945.
Důchodci 40


5-img-0005.jpg