čtvrtek
3. prosince 2015
19:30 hod.

VILIAM POLTIKOVIČ

Hovory na Rampě se známým dokumentaristou o Bráně smrti, o tom, co se do seriálu nedostalo.

Stanislav Grof je světoznámý psychiatr a zakladatel transpersonální psychologie. V připravovaném třináctidílném seriálu o smrti a umírání s názvem Brána smrti je hlavním průvodcem a seznamuje diváky s nejnovějšími a málo známými výzkumy v oblasti tanatologie. Jde zejména o experimenty poukazující na to, že vědomí není závislé na mozku, není jeho produktem.

V rámci natáčení pro seriál Brána smrti byly natočeny velmi působivé výpovědi lidí, kteří ztratili své nejbližší. Do seriálu se však vešla jen malá část. Nyní bude možné shlédnout ucelené výpovědi, které ve své plnosti ukazují sílu a význam zkušenosti z úmrtí nejbližšího. Uvidíme pozoruhodnou výpověď ženy, které zemřel manžel v době, kdy byla těsně před porodem s pátým dítětem a silnou výpověď mladých rodičů, kterým se narodilo mrtvé miminko.

Miroslav Krejčíř je psycholog a v mládí prožil zkušenost blízké smrti, jeho příběh je velmi zajímavý i vtipně podaný.

Brána smrti:
Lidé, kteří jsou v kontaktu s porody i se smrtí, vidí velkou podobnost v obou přechodech – jsou to „stejné dveře“, které se jen jednou otevřou sem a pak na druhou stranu. Nad věčností života a pojetím smrti jako proměny v nekonečném koloběhu proměn v nekonečně rozmanitém stvoření se zamýšlejí významné duchovní osobnosti, odborníci, vědci, šamani i tzv. obyčejní lidé. Vyslovují přesvědčení, že smrt je jen zánik těla, formy. Vědomí či duše podstupuje další objevitelskou cestu.

Brána smrti nabízí divákům zcela jiný pohled na smrt, než je běžné. Většina lidí má ze smrti strach, je to pro ni téma depresivní, a schovává se před ní. V seriálu však poznáme, že lidé napříč historií i kulturami většinou pojímají život a smrt jako proměny věčného bytí. K pokračování života po smrti se hlásí i mnozí moderní vědci a odborníci – zjišťují, že po smrti je to vlastně mnohem zajímavější. Zároveň v seriálu najdeme inspiraci, jak se vypořádat s odchodem blízkých, jak se připravit na vlastní smrt i jak vlastně žít.

„Po smrti můžeme vstoupit do mnohem zajímavější reality,“ říká režisér Viliam Poltikovič


7-p-2011-20.jpg